SERVICES

Warehouse Mgt.


การบริการคลังสินค้า (Warehouse Management Service)

ด้วยศูนย์กระจายสินค้าหลัก 3 แห่ง และ คลังสินค้าย่อยกว่า 17 แห่ง เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ ให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร ที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ และ ด้วยทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าปลายทางได้อย่างทันที 

ศูนย์กระจายสินค้าหลักของเอสซีจี โลจิสติกส์มีดังนี้  

:: Central Distribution Center (CDC) 

ตั้งอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น (Urbanization) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อถนนเส้นหลัก ๆ ไปได้ทุกภาค ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเรียกอำเภอวังน้อยว่าเป็น 5 แยกประเทศไทย

 • มีพื้นที่ให้บริการ 18,000 ตารางเมตร
 • AS-RS  (Automated Storage and Retrieval System) หรือ ระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า 
 • ระบบจัดการคลังสินค้า SAP-EWM (Extended Warehouse Management) เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการเก็บ-จ่ายสินค้าและจัดการทรัพยากรภายในคลังทั้งหมด สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าที่มีกระบวนการจัดเก็บแตกต่างกันได้ และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในสต๊อคได้
 • Selective Rack หรือชั้นวางสินค้าสูง 6 ชั้น สามารถเก็บสินค้าได้ 1,812 ช่องพร้อมรถยกสินค้าแนวสูง
 • On floor หรือ พื้นที่สำหรับวาวสินค้าบนพื้นได้ 8,484 ตร.ม. 
 • อุปกรณ์อื่นๆ ในคลัง เช่น รถยกของประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้า Dock Leveler หรือจุดเทียบรับส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกที่เพียงพอสำหรับรถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และเปิดข้าง

การบริหารงานด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยขนถ่ายสินค้าครบวงจร และการดำเนินการอย่างมืออาชีพ ทำให้ CDC เป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายที่ให้บริการเป็นเลิศ และลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังปลายทางอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

 

:: Regional Distribution Center (RDC)

เอสซีจี โลจิสติกส์ พัฒนาโมเดลการขนส่งผ่าน RDC จากเดิมที่ขนส่งจากโรงงานไปยังร้านค้าปลายทางในจังหวัดต่าง ๆ 2-3 วัน ทำให้ร้านค้าต้องเก็บสินค้าคงคลังในปริมาณมากเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน

โรงงานสามารถกองเก็บสินค้าที่ RDC และ จัดส่งเมื่อร้านค้าต้องการสินค้าได้ทันที ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากสินค้าขาดตลาด (Supply Chain Disruption) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้แต่ละธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และเป็นที่มาของต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้  โดย RDC เปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ
ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคตะวันเออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น

ภาคเหนือ :  ศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 11  (ถนนหลักเพื่อเข้าตัวเมืองเชียงใหม่)

 • ติดถนนใหญ่
 • ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 20 กิโลเมตร
 • ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเพียง 10 กิโลเมตร
 • มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 5,400 ตารางเมตร
 • พื้นคลังสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าสูงสุดได้ 5 ตันและ
 • ช่องสำหรับ load สินค้า (Loading Dock/Floor Load)  สำหรับรถเปิดข้างและเปิดท้ายจำนวน 3 dock leveler ที่ถูกออกแบบให้รองรับปริมาณงานได้อย่างเพียงพอ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น อำเภอโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์

 • ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียง 20 กิโลเมตร
 • พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 5,400 ตารางเมตร
 • พื้นคลังสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าสูงสุดได้ 5 ตัน
 • ชั้นวางสินค้า 1,560 location  และ
 • ช่องสำหรับ Load สินค้า (Loading Dock/Floor load) สำหรับรถเปิดข้างและเปิดท้ายจำนวน 3 dock leveler
 • Truck scale ที่ได้มาตรฐาน ทำให้การขนส่ง และ ขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพ