SERVICES

Import-Export


สำหรับการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ
International Logistics Service Provider
เอสซีจี โลจิสติกส์ ให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าครบวงจร ด้วยโลจิสติกส์โมเดลที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและประสานการทำงานร่วมกับคู่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือ (บริษัทเรือหรือตัวแทนสายเดินเรือ/Sea Freight Forwarder) ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า (Customs Brokers) เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่จะขยายธุรกิจไปในตลาดต่างประเทศทั่วโลกได้

 

บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้า (Import-Export Service )  

"Visibility"  "Trust"  และ "Optimization" ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในงานบริการนำเข้า-ส่งออก เนื่องจากตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานจำนวนมากขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน ตลอดจนกฎระเบียบของแต่ละประเทศและเอกสารการนำเข้า-ส่งออกมากมาย

 • ทีมงานของเอสซีจี โลจิสติกส์ ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบ โมเดลขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา/แนะนำเรื่องขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก การกำหนดพิกัดศุลกากร สิทธิประโยชน์และประกันภัย และมีเครือข่ายการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
 • ได้รับใบรับรองสถานภาพการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator)จากกรมศุลกากรซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษด้านพิธีการศุลกากร อาทิ ยกเว้นการตรวจสินค้าบางประเภทในการนำสินค้าเข้าให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อนไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณสำหรับของกอง (Bulk Cargo) เป็นต้น
 • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ทำให้ลดเวลาในกระบวนการนำเข้า-ส่งออกและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถติดตามและตรวจสอบย้อนกลับได้

 

ขอบเขตการให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบครบวงจร ประกอบด้วย

 • บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ : Sea/Air Freight Bulk shipment Project Cargo/Oversized Cargo Multimodal Transport
 • บริการวางแผนการขนส่ง (Shipment Planning) : Delivery Plan, Booking Services, Loading/Unloading Management
 • บริการด้านเอกสาร (Documentation Services) : Trade Documents Shipping Documents Certificates Forms L/C Verification
 • บริการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation Management) 
 • บริการบริหารคลังสินค้าที่แหลมฉบัง (Warehouse Management)
 • บริการบริหารจัดการสินค้า (Cargo Stuffing)
 • บริการบริหารจัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot Management)

 

คลังสินค้า Export-Import Service Center (ESC) 

คลังสินค้านำเข้า-ส่งออกของเอสซีจี โลจิสติกส์ตั้งอยู่ในโซน 7.1 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังเพียง 3-5 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้การบริการนำเข้า-ส่งออกโดยการขนส่งผ่านคลังสินค้านี้มีข้อได้เปรียบทางด้านการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรกำลังรถขนส่งที่เพียงพอต่อความต้องการที่ไม่แน่นอนของลูกค้าได้
 
คลังสินค้านำเข้า-ส่งออก มีพื้นที่ให้บริการ 4 Phase :

 Phase 1 & 2 : พื้นที่กองเก็บสินค้า 40,000  ตารางเมตร

 • Phase 3 : พื้นที่กองเก็บสินค้า 18,000  ตารางเมตร (โซนสินค้า GMP 6,240  และสินค้าทั่วไป 11,760)
 • Phase 4 : พื้นที่กองเก็บสินค้า 23,000 ตารางเมตร
เอสซีจี โลจิสติกส์ บริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System-WMS) ระบบติดตามการทำงาน (Monitoring Dashboard)   อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น Wireless Handheld Camera  CCTV เป็นต้น ตลอดจนอุปกรณ์/รถขนถ่ายสินค้าต่างๆ เช่น Sea bulk loading  High Lift truck Roll Clamp truck เป็นต้น ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยทีมงานที่มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 
สินค้าที่ให้บริการผ่านคลังสินค้า อาทิ เม็ดพลาสติก กระดาษม้วน รถยนต์ ข้าวสาร แป้งมัน (GMP) เป็นต้น
 
 ** สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-586-3706 หรือ 02-586-4154 **