SERVICES

Cross Borderสำหรับการขยายธุรกิจไปยังตลาด ASEAN

 

การบริการส่งสินค้าข้ามชายแดน (Cross order Service) 

เอสซีจี โลจิสติกส์ พัฒนาเครือข่ายการขนส่งข้ามประเทศ (Cross border) โดยการสร้างฐานและขยายเครือข่ายผู้บริหารขนส่งในกลุ่มประเทศ Greater Mekong Subregion (GMS)  ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้  การให้บริการครอบคลุมตั้งแต่งานพิธีการและรถขนส่งทั้งฝั่งไทยและรถขนส่งท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่มึความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการการแข่งขันให้ลูกค้าและขยายตลาดรองรับการเติบโตของธุรกิจใน ASEAN  โดยให้บริการทั้งลูกค้าในเครือเอสซีจีและลูกค้านอกเครือสินค้าที่ให้บริการ อาทิ วัสดุก่อสร้าง กระเบื้องหลังคา ปูนซิเมนต์ ปุ๋ย กระดาษม้วน แบตเตอร์รี่รถยนต์เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เป็นต้น 

 


ด่านชายแดนที่ให้บริการหลัก 

ประเทศพม่า :  

  • ด่านแม่สอด จังหวัดตาก - เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
  • ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย - เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

ประเทศลาว :

  • ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย - เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
  • ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร - เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต
  • ด่านท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทร์
  • ด่านถาวรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี - เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

ประเทศกัมพูชา :

  • ด่านอรัญประเทศ จ. สระแก้ว - ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
 

 

 ** สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-586-3706 หรือ 02-586-4154 **