บริษัทที่จัดการซัพพลายเชนได้ดีสุดในโลก 2015

บริษัทที่จัดการซัพพลายเชนได้ดีสุดในโลก 2015 คือ Gartner บริษัท information technology research จัดอันดับ บริษัทที่เป็นผู้นำด้านซัพพลายเชนประจำปี 2015 โดยคะแนนของอันดับมาจากการผสมกันของความคิดเห็นของ Gartner และคนในวงการ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และรายได้เติบโตใน 3 ปี

Share this post