SERVICES

Warehouse Mgt.


การบริการคลังสินค้า (Warehouse Management Service)

ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์เป็นองค์ประกอบสำคัญของต้นทุนสินค้าโดยรวมที่เป็นตัวกำหนดราคาขายของสินค้า เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร ที่บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่ในการกองเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดูแลสินค้า (Inventory Cost)  ค่าขนส่งจากการใช้รถขนส่งไม่เหมาะสม/ขนส่งระยะทางไกลทำให้ค่าขนส่งสูง และด้วยทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงไปยังทุกจุดทั่วประเทศได้ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าปลายทางได้อย่างทันท่วงที และทำให้ค่าขนส่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกระจายสินค้าอย่างเหมาะสม คำตอบของความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้น ความถี่ในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และ Market Coverage ที่เพิ่มขึ้นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าหลักของเอสซีจี โลจิสติกส์มีดังนี้  

:: Central Distribution Center (CDC) 

คลิ๊กที่นี่ เพื่อชมคลังสินค้า >> https://www.youtube.com/watch?v=nSXuSC8h4fk&feature=youtu.be

ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง หรือ CDC (Central Distribution Center) ที่อ.วังน้อย จ.อยุธยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินขาเข้ากม.53 สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น (Urbanization) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อม่ต่อถนนเส้นหลักๆ ได้แก่ ถนนพหลโยธินขาเข้าไปกรุงเทพฯ ถนนพหลโยธินขาออกไปภาคอีสาน ทางหลวงสายเอเชียไปภาคเหนือ ถนนวงแหวนรอบนอกไปภาคตะวันออกและภาคตะวันตก มีพื้นที่ให้บริการ 18,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยระบบที่ทันสมัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่

  • AS-RS  (Automated Storage and Retrieval System) หรือ ระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า 
  • ระบบจัดการคลังสินค้า SAP-EWM (Extended Warehouse Management) เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการเก็บ-จ่ายสินค้าและจัดการทรัพยากรภายในคลังทั้งหมด สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าที่มีกระบวนการจัดเก็บแตกต่างกันได้ และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในสต๊อคได้
  • Selective Rack หรือชั้นวางสินค้าสูง 6 ชั้น สามารถเก็บสินค้าได้ 1,812 ช่องพร้อมรถยกสินค้าแนวสูง
  • On floor หรือ พื้นที่สำหรับวาวสินค้าบนพื้นได้ 8,484 ตร.ม. อุปกรณ์อื่นๆ ในคลัง เช่น รถยกของประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้า Dock Leveler หรือจุดเทียบรับส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกที่เพียงพอสำหรับรถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และเปิดข้าง

การบริหารงานด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยขนถ่ายสินค้าครบวงจร และการดำเนินการอย่างมืออาชีพ ทำให้ CDC เป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายที่ให้บริการเป็นเลิศ และลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังปลายทางอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย

:: Regional Distribution Center (RDC)
เอสซีจี โลจิสติกส์ มีศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการลูกค้ากลุ่ม SME และการกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัด โดยพัฒนาโมเดลการขนส่งผ่าน RDC จากเดิมที่ขนส่งจากโรงงานไปยังร้านค้าปลายทางในจังหวัดต่างๆ 2-3 วัน ทำให้ร้านค้าต้องเก็บสินค้าคงคลังในปริมาณมากเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน แต่กรณีผ่าน RDC โรงงานสามารถกองเก็บสินค้าที่ RDC และจัดส่งเมื่อร้านค้าต้องการสินค้าได้ทันที ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากสินค้าขาดตลาด (Supply Chain Disruption) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้แต่ละธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และเป็นที่มาของต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้  RDC ในแต่ละภาคของเอสซีจี โลจิสติกส์ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ ทำให้การขนส่งในแต่ละเส้นทางเป็นเรื่องง่าย และสามารถขนส่งได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันเออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น


การบริหารงานด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยขนถ่ายสินค้าครบวงจร และการดำเนินการอย่างมืออาชีพ ทำให้ CDC เป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายที่ให้บริการเป็นเลิศ และลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังปลายทางอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย 

:: Regional Distribution Center (RDC)
เอสซีจี โลจิสติกส์ มีศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาคเพื่อรองรับความต้องการลูกค้ากลุ่ม SME และการกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัด โดยพัฒนาโมเดลการขนส่งผ่าน RDC จากเดิมที่ขนส่งจากโรงงานไปยังร้านค้าปลายทางในจังหวัดต่างๆ 2-3 วัน ทำให้ร้านค้าต้องเก็บสินค้าคงคลังในปริมาณมากเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน แต่กรณีผ่าน RDC โรงงานสามารถกองเก็บสินค้าที่ RDC และจัดส่งเมื่อร้านค้าต้องการสินค้าได้ทันที ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากสินค้าขาดตลาด (Supply Chain Disruption) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้แต่ละธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และเป็นที่มาของต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้  RDC ในแต่ละภาคของเอสซีจี โลจิสติกส์ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ ทำให้การขนส่งในแต่ละเส้นทางเป็นเรื่องง่าย และสามารถขนส่งได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันเออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และในปี 2560 จะขยายบริการไปยังภาคใต้อีกด้วย

 

 

ภาคเหนือ :  ศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 11  (ถนนหลักเพื่อเข้าตัวเมืองเชียงใหม่) ติดถนนใหญ่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 20 กิโลเมตร และห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเพียง 10 กิโลเมตร บนพื้นที่ขนาด 28 ไร่ มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 5,400 ตารางเมตร พื้นคลังสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าสูงสุดได้ 5 ตันและช่องสำหรับ load สินค้า (Loading Dock/Floor Load)  สำหรับรถเปิดข้างและเปิดท้ายจำนวน 3 dock leveler ที่ถูกออกแบบให้รองรับปริมาณงานได้อย่างเพียงพอ 

 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น อำเภอโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียง 20 กิโลเมตร  บนพื้นที่ขนาด 28 ไร่  มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 5,400 ตารางเมตร พื้นคลังสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าสูงสุดได้ 5 ตัน ชั้นวางสินค้า 1,560 location  และช่องสำหรับ Load สินค้า (Loading Dock/Floor load) สำหรับรถเปิดข้างและเปิดท้ายจำนวน 3 dock leveler นอกจากนี้ ยังมี Facilities ต่างๆและTruck scale ที่ได้มาตรฐาน ทำให้การขนส่งและขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพ