NEWS and EVENTS


ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตุลาคม 16, 2018 1406

Training Center 
🎉พร้อมแล้ว ขอเชิญ. 🔜 เข้าอบรมหลักสูตร.
#เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน. ‼️‼️ ที่นี่ 
ณ. สำนักงานกระจายสินค้าคลองหลวง จ. ปทุมธานี
(อาคารคลังสินค้า ที่5 )

💥หลักสูตร ✔จป.ระดับบริหาร ✔จป.ระดับเทคนิค
☎️ โทร : 081-8165624 (คุณสมบัติ)


นำทีมโดย... วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน✍✍✍