SCG Logistics  
  TH EN
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทหารกองประจำการ เทิดพระเกียรติจากวันพ่อถึงวันแม่

     กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ร่วมกับ บ.เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จก.

และ บ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)จก. จัดแถลงข่าวโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ทหารกองประจำการ

เทิดพระเกียรติจากวันพ่อถึงวันแม่” เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2555 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก 

โดยมี พลโท นรินทร์ ลักขณา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน นายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ เอสซีจี สกิลส์ และผู้แทนบริษัททีโอเอ ร่วมกันแถลง

โครงการดังกล่าว เอสซีจี สกิลส์ โดย โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จะดำเนินการฝึกอาชีพพนักงานขับรถขนส่งสินค้า

ให้กับทหารเกณฑ์ในจังหวัดทหารบกสระบุรี ลพบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ที่กำลังจะปลดประจำการ

โดยเมื่อฝึกอบรมแล้วเสร็จจะได้ส่งต่อให้กับผู้ขนส่งรับเข้าทำงานต่อไป

|  กลับสู่หน้าหลัก  |   ข่าวและกิจกรรม  |
 
Find us on facebook
Copyright 2010 SCG Logistics Management Company Limited. All Rights Reserved